משפט מסחרי

לפירמה התמחות במשפט המסחרי הכלכלי, בכלל, ובדיני תאגידים בפרט. הפירמה מעניקה ייעוץ החל מהשלבים הראשונים של יסוד מיזמים משותפים, חברות ושותפויות, ועובר לליווי משפטי שוטף וצמוד של הפעילות המסחרית של כל אותם גופים.

במסגרת הליווי השוטף של חברות עסקיות, עוסקת הפירמה בניסוח חוזים מסחריים ועסקיים, מתן חוות דעת, סיוע בהתכתבויות בעלות אופי משפטי וטיפול בנושאים פנימיים הקשורים לניהול השוטף של התאגיד המיוצג, לרבות טיפול בנושאים הקשורים לדיני עבודה.

במסגרת המחלקה המסחרית אף מחלקה חקלאית המטפלת בהסדרים במגזר החקלאי, הן הקיבוצי והן המושבי, לרבות רה-ארגון ושינויים מבניים במוסדות התאגידים החקלאיים במטרה לייעל את פעילותם העסקית. כמו כן מלווה המחלקה החקלאית קיבוצים ומושבים בכל הקשור ליחסים עם הרשויות השונות, עם מנהל מקרקעי ישראל, ועם רשם האגודות השיתופיות.

המחלקה המסחרית מספקת גם ייעוץ בכל הנוגע למכרזים (פרטיים וציבוריים), וכן עוסקת בניהול הליכי מכרז, והליכים משפטיים אחרים הנוגעים להם. למחלקה ניסיון בייצוג תאגידים ממשלתיים, וטיפול בנושאים רגולטוריים, כמו גם פרויקטים של תשתיות ועסקאות, בעיקר, בתחום של אנרגיה טלקומוניקציה, ונפט.

המחלקה המסחרית מעורבת בעסקאות לאספקת שירותי אבטחה וציוד הגנה אחרים והטכנולוגיה בישראל ובחו"ל.

כמו כן, המחלקה המסחרית מסייעת בטיפולהּ למחלקת הליטיגציה בעניין פירוקי חברות, כינוסי נכסים ונהלים, מימוש יעיל ומהיר של חיובים ושעבודים.

לעוסקים במחלקה, כושר שליטה וניהול מו"מ בתחום המסחרי והבינלאומי הן בעברית והן באנגלית ברמת שפת אם.

לתיאום פגישת ייעוץ השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם